In English | Sisukaart | Täppisotsing
Pilliõpe
     >Pilliõpe  >Klaver 


KLAVERI ÕPPETOOL

 

Klaveri eriala on koolis suurim. Eesmärgiks on anda õpilastele professionaalne baasharidus klaveri alal, mille põhjal on soovijail võimalus jätkata õpinguid keskastme muusikakoolis.

I klassi ootame 7-9 aastaseid muusikaliste eeldustega õpilasi. Vastava taseme ja vabade õpilaskohtade olemasolul on võimalik tulla õppima ka vanematel lastel (alates II klassist).

Õppekavas on I ja II klassis 2 eriala- ja 2 solfedžotundi nädalas. III klassis lisanduvad noodilugemine, IV klassis muusikalugu ja IV-V ansambel, VI - VII klassis saateklassi tunnid. On võimalik õppida ka improvisatsiooni.

 

Klaveriõpilased on aktiivsed osalejad kooli kontserttegevuses. Edukalt on esinetud ka vabariiklikel, rahvusvahelistel konkurssidel ja ansamblite festivalidel.

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10152 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee