In English | Sisukaart | Täppisotsing
Hoolekogu
     >Hoolekogu 


Tallinna Muusikakooli hoolekogu

Tallinna Muusikakooli hoolekogu koosseis vastavalt Tallinna Haridusameti käskkirjale 31.08.2016 nr 1. - 2/468

Aini Härm - Kesklinna halduskogu liige

Jüri Trei - toetava organisatsiooni esindaja

Jaak Juske - toetava organisatsiooni esindaja

Meelis Tambla - lapsevanemate esindaja

Sille Allikmets - lapsevanemate esindaja

Heli Taar - õpetajate esindaja

Uku-Mart Rulli - õpilaste esindaja

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10152 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee