In English | Sisukaart | Täppisotsing
Õppekorraldus
     >Õppekorraldus 


Õppekorraldus

Tallinna Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mis pakub lastele ja noortele võimalusi muusikaalaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse loometegevuse arendamiseks.

Muusikakool on Tallinna Haridusameti hallatav asutus.

Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte muusikavõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine.

Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine.

Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud raamõppekavad.

Õppeaasta algab 1. septembril. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab korrapärase töö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat. Õppetöö kestvus muusikakoolis on sõltuvalt erialast ja õpilaste vanusest reeglina 7 aastat, mis soovi korral võimaldab edasi õppida keskastme muusikakoolis. Muusikakooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel. Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel Tallinna piirkonna lastest ja noortest, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

Muusikakooli õpilaskoha maksumus on 485.80 eurot kuus, millest lapsevanem tasub 85 eurot. Ülejäänu kaetakse Tallinna linna eelarvest.

Muusikakooli õpilaskoha õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 02.06.2023 nr HA-4/62. 

Põhiõpe, üldõpe, vabaõpe 85.-

Eelõppe rühmatund 40.- 

Eelõppe pilliõppe kuutasu 80.-

Pilli rent 5.-

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10120 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee