In English | Sisukaart | Täppisotsing
Avaleht
     >Avaleht  >Andmekaitse 


Isikuandmekaitse põhimõtted

Tallinna Muusikakool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest. 
 
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
 
avaliku ülesande täitmisel,
juriidilise kohustuse täitmisel,
lepingu täitmisel (nt tööleping, õpilaskoha kasutamise leping)
nõusoleku alusel 
Tallinna Muusikakool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-päevik).
 
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
 
Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on  Daisy Naarismaa, e-post: info@mk.edu.ee
 
 

 

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10120 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee