In English | Sisukaart | Täppisotsing
Õppekorraldus
     >Õppekorraldus 


Õppekorraldus

Tallinna Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mis pakub lastele ja noortele võimalusi muusikaalaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse loometegevuse arendamiseks.

Muusikakool on Tallinna Haridusameti hallatav asutus.

Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte muusikavõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine.

Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine.

Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud raamõppekavad.

Õppeaasta algab 1. septembril. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab korrapärase töö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

Õppetöö kestvus muusikakoolis on sõltuvalt erialast ja õpilaste vanusest reeglina 7 aastat, mis soovi korral võimaldab edasi õppida keskastme muusikakoolis.

Muusikakooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.

Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel Tallinna piirkonna lastest ja noortest, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

Muusikakooli õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga10.05.2018 nr HA-4/41 

Põhiõpe 70.-

Eelõppe rühmatund 30.- 

Eelõppe pilliõppe kuutasu 65.-

Pilli rent 5.-

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10152 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee